Підписуйтеся на нас в Інстаграм
PETS&PEOPLE
Договір публічної оферти про надання інформаційно-консультативних послуг
Дана публічна оферта адресована будь-якій особі (невизначеному колу осіб) (далі — «Замовник») і є публічною пропозицією Фізичної особи-підприємця Подобрєєвої Наталі Олександрівни (далі — «Виконавець») укласти договір, який розміщений в мережі Інтернет за адресою: https://petsandpeople.online/ (далі — «Договір»), на наступних умовах:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.
1.2. Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами на папері.
1.3. Відповідно до положень ч. 2 ст. 638 та ст. 642 Цивільного кодексу України у разі прийняття викладених нижче умов і оплати Послуг, Замовник, акцептуючи дану публічну оферту, стає Замовником,
а Виконавець і Замовник спільно — Сторонами Договору.
1.4. У зв'язку з вищевикладеним, уважно ознайомтеся з текстом даної публічної оферти і якщо ви не згодні з її умовами та правилами, або з будь-яким іншим пунктом її умов, Виконавець пропонує вам відмовитися від укладення Договору і використання послуг Виконавця.
1.5. Публічна оферта, виражена в цьому Договорі, набирає чинності з моменту її розміщення в мережі Інтернет за адресою: https://petsandpeople.online/ і діє до моменту відкликання публічної оферти Виконавцем.
1.6. Укладаючи цей Договір, Замовник підтверджує, що розуміє значення своїх дій і здатний керувати ними, не перебуває під впливом помилки, обману, насильства, погрози. Договір укладено Замовником добровільно, з попереднім повним ознайомленням з умовами цього Договору, зміст якого Замовнику зрозумілий.
1.7. Виконавець має право в будь-який час на свій розсуд змінити умови публічної оферти або відкликати її. У разі зміни Виконавцем умов цього Договору-оферти, зміни набирають чинності з моменту розміщення змінених умов в мережі Інтернет за адресою https://petsandpeople.online/, якщо інший строк не зазначений Виконавцем при такому розміщенні.
1.8. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом акцептування.
1.9. Оплата Послуг Виконавця на умовах та в порядку, визначеними цим Договором та на відповідних сторінках Веб-сайту Виконавця https://petsandpeople.online/, вважається акцептом (безумовним прийняттям) умов публічної оферти (моментом укладення Договору) цього Договору публічної оферти.
1.10. Укладаючи цей Договір Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору, цін на Послуги та всіх додатків, які є невід'ємними частинами Договору.
2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

2.1. З метою однозначного трактування терміни, наведені нижче, використовуються в такому значенні:
2.1.1. Оферта — даний документ «Договір публічної оферти на надання інформаційно-консультаційних послуг» (далі — «Договір»), опублікований в мережі Інтернет за адресою: https://petsandpeople.online/.
2.1.2. Замовник — особа, яка здійснила акцепт оферти, і є таким чином замовником послуг Виконавця за укладеним Договором оферти. Замовником може бути будь-яка право- і дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, фізична особа-підприємець, юридична особа та має намір скористатися послугами в порядку і на умовах, передбачених цим Договором, та яка здійснила Акцепт.
2.1.3. Акцепт оферти — повне і беззастережне прийняття оферти шляхом здійснення Замовником дій, зазначених у пункті 1.9 цього Договору оферти.
2.1.4. Виконавець – фізична особа-підприємець Подобрєєва Наталя Олександрівна, що надає інформаційно-консультативні послуги, визначені Договором.
2.1.5. Сайт – web-сторніка, доступна за посиланням (доменним ім'ям) https://petsandpeople.online/, що надає змогу ознайомитися із поточним переліком послуг Виконавця та зв'язатися
з Виконавцем.
2.1.6. Особистий кабінет - web-сторінка, доступ до якої надається Замовнику, що містить навчальні матеріали, обсяг та наповнення якої відповідає Послуги, що придбав Замовник.
2.1.7. Послуги – Інформаційно- консультаційні послуги за відповідними темами (програмами), що надаються Виконавцем Замовнику шляхом організації та під час проведення відповідного Заходу/Online-трансляції чи за допомогою надання доступу для перегляду Відео-матеріалів. Перелік Послуг за відповідними темами, що надаються Виконавцем за даним Договором, визначається на Сайті.
2.1.8. Захід – конкретно визначене, в односторонньому порядку Виконавцем, місце, формат, дата та проміжок часу, під час якого надається Послуга за відповідною тематикою (програмою). Інформація зазначається на сторінці відповідного Заходу на Сайті.
2.1.9. Online-трансляція – конкретно визначені, в односторонньому порядку Виконавцем, дата та проміжок часу, під час якого надається Послуга за відповідною темою (програмою), шляхом надання За- мовнику доступу до відповідного ресурсу в мережі Інтернет за Персональним посиланням, для перегляду відео-трансляції Заходу, в режимі реального часу.
2.1.10. Відео-курс – відеозапис Заходу, на якому надається Послуга за відповідною темою (програмою). Замовнику надається доступ до відповідного ресурсу в мережі Інтернет за Персональним посиланням на період, визначений в односторонньому порядку Виконавцем, для перегляду відеозапису Заходу. Інформація про Відео-курс зазначається на сторінці відповідного Заходу/Відео-курсу тощо на Сайті.
2.1.11. Вебінар – сеанс голосового та (або) відеозв'язку за допомогою мережі Інтернет між Замовником (Замовниками) і Виконавцем, в ході якого Виконавець взаємодіє із Замовником (Замовниками) в реальному часі і проводить Заняття.
2.1.12. Контент – будь-які текстові, графічні, візуальні, звукові і інші матеріали, що надаються Замовникові в ході надання послуг і (або) розміщені Виконавцем в мережі Інтернет.
2.1.13. Користувач – фізична або юридична особа, що зареєструвалася на Сайті.
2.1.14. Користувач, що оплатив Послуги на умовах Договору, є Замовником.
2.1.15. Виконавець і Замовник/Користувач разом іменуються Сторони.
2.2. В Договорі можуть використовуватися терміни, не визначені в п. 2.1. Договору. В такому разі тлумачення терміну проводиться у відповідності з текстом Договору. У випадку відсутності однозначного тлумачення терміну в тексті Договору слід користуватися тлумаченням терміну, що визначається: в першу чергу – законодавством України, в другу чергу – на Сайті, потім загально прийнятим тлумаченням, що склалося.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Згідно умов даного Договору Виконавець надає Замовнику Послуги шляхом організації та під час проведення відповідного Заходу/Online-трансляції чи за допомогою надання доступу для перегляду відео, а Замовник приймає і оплачує надані Послуги на умовах передбачених даним Договором. Послуги надаються у вигляді відео семінарів, тренінгів, індивідуальних консультацій, вебінарів, модулів, майстер-класів, проходження програм і модулів тощо.
3.2. При наданні Послуг за даним Договором Виконавець має право залучати третіх осіб. Виконавець не несе відповідальність перед Замовником за дії залучених осіб, як за свої власні.
3.3. Послуга, яка надається шляхом організації Заходу/Online-трансляції вважається надана у повному обсязі через 3 дні після завершення Заходу/Online-трансляції, на якому(ій) надавалась Послуга (на який зареєструвався Замовник), якщо Замовник, за цей час, не надіслав на електрону пошту Виконавця school.petsandpeople@gmail.com, рекламації, претензії чи зауваження щодо якості та повноти наданої Послуги.
3.4. Послуга, яка надається шляхом надання доступу до перегляду Відео-курсу вважається надана у повному обсязі, після відправлення Виконавцем Замовнику на електронну адресу, вказану ним при реєстрації, повідомлення про надання посилання-доступу до матеріалів Відео-курсу.
3.5. Послуга вважається надана Замовнику в повному обсязі та вартість сплачених Замовником коштів не повертається Замовнику, якщо він (зазначена Замовником при реєстрації кількість учасників) був (були) відсутні на відповідному Заході/Online-трансляції тощо, під час проведення якого(ї) надавалась Послуга (на який(у) зареєструвався Замовник).
3.6. При реєстрації Замовник вказує свої прізвище, ім'я, по батькові, електронну пошту (e-mail), номер мобільного телефону, а також іншу інформацію, зазначену на Сайті або за запитом Виконавця. У випадку необхідності Виконавець, або особа, якій надано таке право, в визначеній формі може витребувати від Замовника іншу інформацію. В такому випадку Замовник зобов'язаний надати відповідну інформацію шляхом направлення її електронною поштою на адресу Виконавця або іншим шляхом, зазначеним Виконавцем.
3.7. Надаючи інформацію та/або копії документів, Замовник тим самим підтверджує, що вони є повними, достовірними і коректними, а також надані Замовником особисто.
4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Виконавець зобов'язаний:
4.1.1. Надавати Користувачу Послуги у відповідності з Договором.
4.1.2. У межах можливостей інформувати (попереджати) Замовника про додаткові умови і майбутні зміни в порядку надання Послуг шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті і/або листом на адресу електронної пошти та/або будь-яким іншим способом.
4.1.3. Консультувати Замовника з організаційних і технічних питань надання Послуг.
4.1.4. У разі необхідності, забезпечити Замовника матеріалами, необхідними для участі у Заходах/Online-трансляціях/ Відео-курсах на умовах Договору.
4.2. Виконавець має право:
4.2.1. Тимчасово призупинити надання Замовнику Послуг через технічні або інші причини, що заважають наданню Послуг на час ліквідації таких причин.
4.2.2. Призупинити надання Послуг та/або розірвати Договір в односторонньому порядку, при порушенні Замовником взятих на себе обов'язків та/або гарантій визначених даним Договором.
4.2.3. На свій розсуд та в односторонньому порядку визначати дату, формат, час, тему, лекторів, тривалість та інші умови проведення Заходів/Online-трансляцій/Відео-курсів на яких надається Послуга, скасовувати або переносити їх, повідомивши Замовника/Користувача електронною поштою та/або смс-повідомленням на вказаний Замовником при реєстрації контактний e-mail та/або телефон.
4.2.4. Встановлювати та змінювати вартість, застосовувати системи знижок на Послуги в односторонньому порядку.
4.2.5. Змінити формат, місце, дату та час проведення, інші умови, які стосуються Заходу/Online-трансляції/Відео-курсу, в односторонньому порядку. У випадку змін, Виконавець повідомляє про це Замовника електронною поштою та/або смс-повідомленням на вказаний Замовником при реєстрації контактний e-mail та/або телефон.
4.2.6. Проводити Online-трансляцію, як у режимі реального часу, так і шляхом надання доступу Замовнику до перегляду запису. У разі надання доступу до перегляду запису, на Замовника
поширюються всі, без винятку, умови цього Договору.
4.2.7. Зберігати, обробляти і використовувати персональні дані Замовника з метою якісного надання Послуг за цим Договором.
4.2.8. Самостійно визначати всі умови надання Послуг.
4.2.9. Відмовити особі в укладенні Договору та надання Послуг без пояснення причин.
4.2.10. На свій власний розсуд оновлювати, змінювати і/або видаляти Відео-курси, Заходи тощо, а також будь-яку опубліковану на Сайті інформацію.
4.2.11. Оновлювати зміст, функціональні можливості і призначений для користувача інтерфейс Сайту, програми трансляції та подібне за своїм власним переконанням без окремого повідомлення Замовника. Виконавець має право повідомляти Замовника про зроблені модифікації шляхом розміщення відповідної інформації на сайті та/або листом на адресу електронної пошти та/або іншими способами.
4.2.12. Здійснювати на електронну пошту Замовника розсилки повідомлень, що містять організаційно-технічну, рекламну чи іншу інформацію про можливості Сайту, послуг тощо.
4.2.13. Виконавець, особа, що проводить надає Послугу, під час надання послуг має право на перевірку виконаних завдань, що дозволяють Виконавцю перевіряти і переконуватися в засвоєнні Замовником інформації, отриманої в ході надання Послуг.
4.2.14. Виконавець має право анулювати участь Замовника у Заході (видалити Замовника з віртуальної кімнати, анулювати ключ доступу) без повернення внесеної плати у випадку порушення Замовником правил під час надання або споживання Послуги тощо, а саме: розпалювання міжнаціональних, релігійних конфліктів, відволікання учасників від теми, спам, тролінг, розміщення реклами, нецензурні висловлювання, хамство, образи Виконавця, ведучого, персоналу або учасників, та інші дії, що трактуються Виконавцем, як неприпустимі.
4.2.15. Виконавець має право анулювати участь Замовника у Заході/Online-трансляції/Відео-курсі тощо в разі встановлення факту передачі Замовником ключа доступу для участі третім особам, поширення Замовником інформації і матеріалів, отриманих ним у зв'язку з участю, третім особам, ретрансляції, будь-якого іншого поширення матеріалів.
4.2.16. Відмовитися в односторонньому порядку від Договору в разі недотримання Замовником порядку і терміну оплати Послуги або іншого порушення Замовником умов цього Договору.
4.2.17. Вимагати від Замовника виконання вимог цього Договору.
4.3. Замовник/Користувач зобов'язаний:
4.3.1. До оплати за Послуги, зареєструватись на Сайті, погодитись та прийняти умови надання Послуги зазначені на Сайті на сторінці Заходу/Online-трансляції/Відео-курсу, а саме: форматом, місцем проведення, датою та часом проведення, Програмою, строком доступу та іншими умовами, які зазначаються на веб-сторінці відповідного Заходу/Online-трансляції/Відео-курсу тощо.
4.3.2. Користувач/Замовник погоджується надати правдиву, точну та повну інформацію про себе з питань, запропонованих в реєстраційній формі. Якщо Користувач/Замовник надає недостовірну інформацію, або якщо у Виконавця є підстави вважати надану Користувачем/Замовником інформацію недостовірною, неповною або неточною, Виконавець має право призупинити або відмінити реєстрацію Користувача/Замовника і відмовити Користувачу/Замовнику
у наданні Послуг.
4.3.3. При замовленні Послуги здійснити 100% передоплату в спосіб, погоджений Сторонами.
4.3.4. Замовник не має права передавати свої права по Договору будь-якій третій стороні, без погодження з Виконавцем.
4.3.5. Не порушувати майнових, авторських та особистих немайнових прав Виконавця.
4.3.6. Отримати Послугу, виключно, під час проведення відповідного Заходу/Online-трансляції, на якому(ій) буде надаватись Послуга (на який(у) зареєструвався Замовник). Забезпечити присутність при наданні Послуг (під час проведення Заходу) зазначеної, при реєстрації, кількості учасників Замовника. В разі відсутності Замовника (учасників Замовника) на відповідному Заході/Online-трансляції, сплачені Замовником кошти не повертаються.
4.3.7. Для участі у Online-трансляції та перегляду Відео-курсу Замовник самостійно забезпечує дотримання належних вимог для свого персонального комп'ютера та мережі Інтернет.
4.3.8. Самостійно відслідковувати можливі зміни формату, дати, часу, місця проведення, програми та інших умов, які стосуються Заходу/Online-трансляції/Відео-курсу тощо на сторінці відповідного Заходу/Online-трансляції/Відео-курсу (на який(у) зареєструвався Замовник), на Сайті, або за адресою персональної електронної пошти, та в разі виявлення змін – безумовно прийняти їх.
4.3.9. Відслідковувати та попереджувати випадки потрапляння
в «Спам» електронних листів, які направляються Виконавцем з електронних адрес school.petsandpeople@gmail.com. Електронний лист (смс-повідомлення), направлений Виконавцем на зазначену, при реєстрації Користувачем/Замовником, електронну адресу (телефон), вважається доставленим до Замовника, а інформація зазначена в ньому — доведена до відома Замовника.
4.3.10. Негайно повідомити Виконавця (поштою, телефоном або електронною поштою на адресу school.petsandpeople@gmail.com) в разі виникнення умов, які унеможливлюють його участь або/і участь зазначеної, при реєстрації, кількості учасників Замовника
у Заході/Online-трансляції (на який(у) зареєструвався Замовник) тощо, під час якого(ої) буде надаватись Послуга.
4.3.11. Будь-яка інформація, отримана Замовником від Виконавця в ході надання послуг, є об'єктом інтелектуальної власності останнього. Замовник не має права копіювати аудіо та відеоматеріали Online-трансляції/Відео-курсу тощо повністю або частково, вести запис Online-трансляції/Відео-курсу тощо, а також фіксувати зміст Online-трансляції/Відео-курсу тощо повністю або частково на будь-якому матеріальному носії, а також здійснювати будь-які інші дії, прямо не передбачені цим Договором. Замовник зобов'язаний використовувати інформацію, отриману під час перегляду Online-трансляції/Відео-курсу, а також Персональне посилання, виключно для власних цілей (для приватного користування), не поширювати і не передавати таку інформацію або її частину третім особам. У разі порушення цієї умови, Виконавець має право вимагати виплати компенсації в десятикратному розмірі вартості Послуги.
4.3.12. Отримувати Послуги за цим Договором особисто, не передавати третім особам ключі (реквізити) доступу.
4.3.13. Входити на інтернет-сервіси для організації відео-конференцій з використанням ключа (реквізита) доступу, наданого Виконавцем, одночасно лише з одного пристрою.
4.3.14. Виконувати завдання, надані Виконавцем в строки і в формі, зазначені Виконавцем в обумовлений Виконавцем строк. В іншому випадку Виконавець має право відмовитися від виконання своїх зобов'язань без повернення грошових коштів Замовнику.
4.3.15. Повідомити Виконавця про втрату (викрадення) матеріалів Виконавця/ключів доступу/посилань терміново, але не пізніше, ніж протягом 24 годин з моменту події. В інакшому випадку це буде вважатися неправомірним розповсюдженням інтелектуальної власності Виконавця.
4.4. Користувач має право:
4.4.1. Вимагати у Виконавця надання інформації з питань, що стосуються організації та проведення Заходу/Online-трансляції/Відео-курсу.
4.5. Замовник має право:
4.5.1. Отримувати Послуги згідно з умовами цього Договору.
4.5.2. Отримувати консультації з технічних питань, отримання Послуг.
5. ЦІНА ПОСЛУГ І ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ

5.1. Виконавець в односторонньому порядку встановлює вартість і умови надання Послуг шляхом розміщення інформації про них на сайті https://petsandpeople.online/. Встановлена вартість і умови надання Послуг діють до наступної зміни на Сайті.
5.2. Ознайомившись з поточним переліком Послуг Виконавця на Сайті і даною публічної офертою, Замовник здійснює 100% оплату Послуг в спосіб, погоджений Сторонами, після чого Договір автоматично вважається акцептованим. При цьому Замовник висловлює своє розуміння щодо суті Послуг, що підлягають наданню за цим Договором, в тому числі з усіх його істотних умов.
5.3. Переказ коштів через електронну систему платежу або в інший спосіб проводиться Замовником самостійно, в ініціативному порядку, відповідно до програмного, інформаційного і технологічного забезпечення системи з дотриманням правил безпеки інформації цієї системи. Всі витрати, пов'язані з переказом грошових коштів, несе Замовник.
5.4. У разі, коли початок надання Послуг у визначені на Сайті строки не видається Виконавцю можливим з причин, не залежних від Виконавця (хвороба Виконавця, технічні збої і т. д.), або через зміни вартості Послуг Виконавця в період між оформленням заявки і фактичним отриманням грошових коштів Виконавцем, він негайно повідомляє про це Замовника, але не пізніше 2-х робочих днів з моменту настання вищевказаних обставин.
5.5. Вартість послуг визначається в українських гривнях. У разі виконання оплати у будь-якій іншій валюті, сума у гривнях підлягає конвертації відповідно до офіційного курсу, встановленого НБУ на момент виконання оплати.
5.6. По завершенні надання Послуг Виконавцем, акт про надані послуги не формується і не підписується. Послуги вважаються наданими належним чином і прийнятими Замовником в повному обсязі, якщо Виконавець не отримав від Замовника мотивованих письмових заперечень щодо якості наданих Послуг на електронну пошту, вказану на сайті Виконавця, не пізніше останнього дня надання Послуг. У будь-якому випадку відсутність будь-яких письмових зауважень протягом встановлених в Договорі строків вважається визнанням факту належної якості Послуг.
5.7. Вартість сплачених Замовником коштів за Послугу не повертається Замовнику, якщо він (зазначена Замовником при реєстрації кількість учасників) був (були) відсутні на відповідному Заході/Online-трансляції, на якому(ій) надавалась Послуга (на який зареєструвався Замовник).
5.8. Вартість сплачених Замовником коштів за Послугу може бути повернена Виконавцем Замовнику (спосіб повернення коштів додатково погоджується Сторонами в усній формі) протягом 14 календарних днів, виключно в разі, якщо Замовник завчасно до початку Заходу/Online-трансляції, під час якого(ої) буде надаватись Послуга, офіційно (листом, або електронною поштою на адресу school.petsandpeople@gmail.com) звернувся до Виконавця та повідомив про умови, які унеможливлюють його участь у Заході/Online-трансляції та клопотання про повернення коштів:
- при зверненні не пізніше, ніж за 14 днів до початку заходу — повертається сплачена сума, за винятком комісії платіжної системи чи банку;
- при зверненні не пізніше, ніж за 10 днів до початку заходу — повертається 50% від сплаченої суми;
- при зверненні менш, ніж за 10 днів до початку заходу повернення не здійснюється. Сплачена Замовником сума вважається фактично понесеними витратами Виконавця на підготовку і поверненню не підлягає.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків, Сторони несуть відповідальність згідно з умов Договору та положень чинного законодавства України.
6.2. Виконавець не несе відповідальність за дії залучених ним третіх осіб.
6.3. Замовник зобов'язаний відшкодувати всі завдані, в результаті порушення цього Договору, збитки та упущену вигоду Виконавця у повному обсязі. За будь-яку передачу інформації, одержаної Замовником у зв'язку із виконанням цього Договору, в тому числі, але не обмежуючись, здійснення запису та/або поширення записів Online-трансляції/Відео-курсу тощо, або їх частини, без попереднього письмового дозволу Виконавця, якщо інше не передбачено цим Договором, Замовник зобов'язаний сплатити Виконавцю штраф,
у розмірі 200 000 грн.
6.4. Виконавець не несе відповідальності за неможливість участі Замовника у Заході/Online-трансляції тощо, яка виникла з причин, не залежних від Виконавця, в т.ч. через невиконання Замовником умов цього Договору.
6.5. Виконавець не несе відповідальність за невідповідність змісту Заходу/Online-трансляції/Відео-курсу тощо особистим очікуванням Учасника. Зміст Заходу/Online-трансляції/Відео-курсу представляє авторські програми та висновки лекторів, які можуть не співпадати з особистими переконаннями та висновками Замовника.
6.6. За жодних умов і обставин Виконавець не несе відповідальності за прийняті Замовником або третіми особами рішення на підставі інформації, отриманої на Заході/Online-трансляції/Відео-курсі тощо.
6.7. Виконавець не несе відповідальність за порушення умов Договору в разі надання Замовником недостовірної та/або неповної інформації щодо себе у час оформлення замовлення та оплати послуг в т.ч. контактної інформації (e-mail, телефон та т.п.), а також в разі ненадання Замовником нової контактної інформації
(e-mail, телефон і т.п.).
6.8. Виконавець не несе відповідальності за неможливість обслуговування Замовника з причин, пов'язаних з порушенням роботи Інтернет-каналу, обладнання або програмного забезпечення Замовника, інтернет-сервісів для організації відео-конференцій,
а також Виконавця.
6.9. Замовник розуміє і приймає умови, згідно з яким порушення ним умов цього Договору може призвести до його розірвання Виконавцем в односторонньому порядку з наступним припиненням надання Замовнику Послуг.
6.10. У разі неотримання Замовником послуг не по прямій вині Виконавця; відсторонення Замовника від участі в заходах в зв'язку з порушенням Договору; відмови Замовника від цього Договору та/або послуг через суб'єктивні причини і т.п., кошти, оплачені Замовником за Послуги, не повертаються.
6.11. Виконавець не несе відповідальності за модифікацію і зміни програми, розкладу сеансів та інших умов своїх Послуг.
6.12. У разі, якщо з якої-небудь причини Виконавець не надає Послугу в запланований строк, відповідальність Виконавця обмежується виключно наданням відповідної Послуги в інший строк.
6.13. Сукупна відповідальність Виконавця за Договором оферти, по будь-якому позову або претензії щодо Договору оферти або його виконання обмежується сумою платежу, сплаченого Виконавцю Замовником за даним договором. При цьому може бути стягнуто лише реальний збиток, але не упущена вигода.
6.14. Сторони звільняються від відповідальності за повне чи часткове невиконання своїх обов'язків за Договором, у випадку настання обставин непереборної сили (форс-мажор), які виникли після підписання даного Договору. До обставин форс-мажор відносяться: стихійні лиха, страйки, зміни чинного законодавства України, рішення директивних органів, оголошення війни, початок бойових дій, блокада, ембарго, міжнародні санкції. Сторона, для якої наступили форс-мажорні обставини, зобов'язана протягом 72 годин з моменту їх виникнення та документального підтвердження повідомити іншу Сторону про такі факти та вказати орієнтовний строк дії таких форс-мажорних обставин. Належним доказом наявності форс-мажорних обставин є довідка уповноваженого органу за місцем виникнення таких обставин або за місцем знаходження Сторони, яка посилається на такі обставини. У разі наявності обставин непереборної сили строк виконання Сторонами зобов'язань по цьому Договорі продовжується на строк існування обставин форс-мажору.
7. ПОРЯДОК ВТРІШЕННЧЯ СПОРІВ
7.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за місцем реєстрації Виконавця. При розгляді таких спорів використовується матеріальне і процесуальне право України.
8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

8.1. Сторони вважають конфіденційною всю ділову та особисту інформацію, передану ними один одному: інформацію про їх клієнтів, партнерів, бізнес-плани, ціни, заробітні плати, технології, особисті відносини і т.д.
8.2. Сторони не повинні відкривати конфіденційну інформацію кому б то не було, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством країни Виконавця для виконання вимог органів влади, право- охоронних органів або суду, або коли така інформація є загальнодоступною, або за взаємною згодою сторін.
9. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

9.1. Матеріали, графіка, дизайн, які містяться на Сайті, є власністю Виконавця і захищені авторським правом.
9.2. Сторони прийшли до беззастережної згоди, що будь-які права інтелектуальної власності, в тому числі виключні майнові права інтелектуальної власності (виключне право на використання, виключне право дозволяти використання, право перешкоджати неправомірному використанню, втому числі забороняти таке використання і т.п.) на будь-які матеріали (текстові, аудіо, відео, графічні та будь-які інші матеріали), доступ до яких Замовник отримав в зв'язку з одержанням ним Послуг за цим Договором, в повному обсязі належать Виконавцю, іншим правовласникам протягом всього терміну дії прав інтелектуальної власності.
9.3. Замовнику забороняється копіювати, відтворювати, поширювати або будь-яким іншим чином використовувати в комерційних чи некомерційних цілях надану Виконавцем в рамках цього Договору інформацію і матеріали, створювати на її основі інформаційні продукти, а також використовувати цю інформацію будь-яким іншим чином, крім як для особистого користування.
9.4. Послуги надаються для особистого використання Замовником. Забороняється передавати ключі (реквізити) доступу до Заходів/Online-трансляцій/Відео-курсів тощо третім особам для їх спільного використання без спеціального на те дозволу Виконавця. Повним і винятковим правом на продукцію Заходу/Online-трансляції/Відео-курсів тощо володіє Виконавець.
9.5. Заходи/Online-трансляції/Відео-курси тощо не є об'єктами вільного доступу.
9.6. Записи Заходів/Online-трансляцій/Відео-курсів призначені виключно для власних внутрішніх потреб Замовника. Подальше поширення, перепродаж, відтворення, копіювання, переробка, кодування і публікація інформації, отриманої з електронних версій видання, заборонені. Замовник і (або) користувач електронної адреси, якому було передано електронне видання, не має права надавати доступ до нього іншим фізичним особам або організаціям, а також не має права публікувати, обнародувати, відтворювати, поширювати, переробляти, компілювати і декомпілювати, будь-яким способом публічно використовувати і демонструвати в будь-яких цілях електронні версії видань частково або повністю без згоди на те Виконавця.
9.7. Замовник зобов'язаний відшкодувати Виконавцю збитки, пов'язані з порушенням даного Договору в повному обсязі і несе відповідальність згідно з чинним законодавством про захист інтелектуальної власності.
10. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Оферта починає діяти з моменту розміщення в мережі Інтернет за адресою https://petsandpeople.online/ і діє до моменту відзиву або зміни оферти Виконавцем.
11. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

11.1. Договір набирає чинності з моменту акцепту оферти Замовником – оплата Послуг за Договором способами та у порядку, визначеними Договором (ч.2 ст. 642 Цивільного кодексу України) та діє до моменту виконання усіх зобов'язань Сторін, або до його розірвання за домовленістю Сторін або за ініціативою однієї Сторони у порядку, визначеному Договором.
11.2. Договір може бути розірвано:
11.2.1. За згодою Сторін в будь-який час.
11.2.2. За ініціативою Виконавця в разі порушення умов Договору Замовником з обов'язковим письмовим (на електронну пошту) повідомленням Замовника.
12. ІНШІ УМОВИ

12.1. Будь-які повідомлення по Договору можуть направлятися Замовником Виконавцю на адресу електронної пошти з адреси, вказаної Замовником при реєстрації, Виконавцем Замовнику на адресу, вказану Замовником при реєстрації з адреси, вказаної в розділі 13 «Реквізити сторони», цього Договору, та/або поштою з повідомленням про вручення листа.
12.2. Недійсність однієї або більше умов Договору не тягне за собою недійсності всього Договору або окремих його частин, які залишаються чинними.
12.3. Право Замовника і Виконавця в будь-який час укласти Договір про надання Послуг в формі окремого письмового двостороннього документу не є порушенням умов даного Договору.
12.4. У випадках, не врегульованих Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
12.5. Виконавець є платником єдиного податку третьої групи зі ставкою 5%.
12.6. Приймаючи умови Договору, Замовник надає згоду Виконавцю на обробку своїх персональних даних в межах, необхідних для виконання цього Договору, і вважаються попередженими про свої права, визначені у ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», мету збору даних особою, якій передаються персональні дані. Усі правовідносини, пов'язані з обробкою персональних даних регулюються відповідним законодавством України з питань захисту персональних даних.
РЕКВІЗИТИ СТОРОНИ
Виконавець:
ФОП Подобрєєва Наталя Олександрівна
Код : 3164601520
Cчет : UA823206490000026009052741667
Название банка: ФIЛIЯ "РОЗРАХ.ЦЕНТР" АТ КБ"ПРИВАТБАНК"
На сайті встановлено спосіб приймання платежів через Liqpay